ლევან რამიშვილი - დაფარული ვეფხისტყაოსანი


21

გაზიარება:

დეტალები

".შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ შოთა რუსთაველი, ეს მსოფლიო პოეტი და მოაზროვნე, შეიძლებოდა ვინმეს ეპიგონი ან პირდაპირი გავლენის ქვეშ მოქცეული ყოფიყო. არც იმ აზრის მომხრე ვარ, თითქოს შესაძლებელი იყოს "ვეფხისტყაოსნის" რომელიმე ფილოსოფიური სისტემის ან რელიგიური მოძღვრების ჩარჩოებში დატევა. მე მხოლოდ რუსთაველისა და აღმოსავლურ მსოფლაღქმას შორის იმ შინაგანი კავშირის ჩვენებას შევეცდები, როემლსაც ცხადად ვხედავ და რომლის გარეშე "ვეფხისტყაოსნის" ჩემეული აღქმის გადმოცემაც ძლიერ გამიძნელდებობდა" - ლევან რამიშვილი (ავტორი) 

გამომცემლობა
ივერიონი
ფასი
21
ნანახია
111